srpski | english | deutsch    
Tehnoloski postupci

- Proces projektovanja i izrade modela
- Proces topljenja metala (dovođenje legure u tečnu fazu)
- Proces livenja

1. LIVENJE U PESKU PO MODELU
Ovaj tehnološki postupak spada u najstarije i one koji se najviše primenjuju, a predviđen je za odlivke složenih kofiguracija i malih serija. Kvalitet odlivaka zbog male brzine kristalizacije je nešto slabiji u odnosu na ostale postupke livenja. Kod ovog postupka livenja moguća je dendritna kristalizacija, pojavljivanje nemetalnih uključaka, pa se iz tog razloga, kad su u pitanju odlivci visokih performansi i karakteristika, prelazi na druge tehnološke postupke livenja.

2. GRAVITACIONO LIVENJE U METALNIM KALUPIMA
Livenje u metalnim kalupima ima jako široku primenu pre svega kod aluminijumskih legura. Odlivci proizvedeni livenjem u metalnim kalupima koriste se praktično u svim industrijskim granama i to pre svega:
- mašinogradnji;
- auto industriji;
- brodogradilištima;
- plinskoj tehnici;
- industriji pneumatike i hidraulike.

Prednosti livenja u metalnim kalupima u odnosu na livenje u peščanim kalupima su sledeće:
- bolja mehanička svojstva zbog bržeg odvođenja toplote iz rastopa kroz metalni kalup omogućava očvršćavanje odlivaka za kraće vreme, čime se formira sitnozrnasta struktura odlivaka;
- veća dimenziona tačnost i bolji kvalitet površine odlivaka;
- ekonomičnost proizvodnje.
3. CENTRIFUGALNO LIVENJE
Ideja o iskorišćenju centrifugalne sile pokazala se kao odgovarajući postupak za izradu kvalitetnog I kompaktnog odlivka. U toku tehnološkog postupka uliva se rastop koji očvršćava i formira odlivak u kalupnoj šupljini. Kalup rotira oko svoje ose i na njega deluje centrifugalna sila i sila zemljine teže.
Centrifugalna sila deluje ne samo na oblik, već i na svojstva odlivka. Po delovanju centrifugalne sile koja je nekad dvestotine puta veća od težine ulivenog rastopa nemetalni uključci iz rastopa brže isplivaju na površinu nego pod dejstvom same gravitacije.
Zbog svega navedenog centrifugalni odlivci imaju manje uključaka i manje su porozni u odnosu na odlivke dobijene livenjem u pesku i gravitacionim livenjem.4. UMETNIČKI LIV
Ovo je u stvari modifikovan postupak izrade odlivaka u peščanim, keramičkim ili metalnim kalupima gde mehaničke osobine odlivaka ne igraju bitnu ulogu već se teži kvalitetu forme i kvalitetu površine dobijenog odlivka. To se pre svega odnosi na proizvodnju skulptura i likova.
U postupku umetničkog livenja crkvenih zvona bitan je hemijski sastav i kompaktnost i za splet ovih operacija potrebno je posebno znanje i iskustvo.

5. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA
Laboratorijska ispitivanja u okviru kojih se vrši:
Ispitivanje hemijskog sastava materijala na spektrofotometru;
Ispitivanje mehaničkih karakteristika Rm(N/mm²);Rp0.2(N/mm²);A 5%;Tvdoća HB.
Ispitivanje penetrantima;
Ispitivanje na pritisak.


6. NALIVANJE LEŽAJEVA BELIM METALOM


7. OBLIK KOMADA

Standardni oblici
Neki specijalni oblici

© 2008. Metalurg d.o.o. | sva prava zadržana | Veb-sajt: seo optimizacija sajta | Podrška: Kolubarski Okrug Banjavrujci.info